Producent

Liebherr

UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Chłodziarki laboratoryjne szafowe LKv 3910

Chłodziarki laboratoryjne szafowe LKv 3910
Kliknij aby powiększyć
 • szafa chłodnicza
 • kolor obudowy: biały
 • Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne
 • wymiary(wys/szer/gł):184x60x61.5
 • Pojemność: 360 l
 • zakres temperatury: +3...8°C
 • dynamiczny obieg powietrza
 • liczba drzwi: 1
 • drzwi pełne
 • ilość półek:5
 • materiał półek:ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
 • zużycie energii:0,8 kWh
 • temperatura otoczenia:+10 +38°C
 • waga:68kg
Sterownik Dodatkowy termostat bezpieczeństwa +2°C: W celu zapewnienia najwyższej niezawodności rejestrator Comfort posiada wytrzymały przekaźnik, co redukuje możliwość jego przepalenia. Jeśli jednak zdarzy się usterka dodatkowy zapasowy termostat zastąpi rejestrator, aby zapobiec spadkowi temperatury produktów poniżej +2°C
Sterownik Alarmy wysokiej i niskiej temperatury: W tych urządzeniach są zamontowane alarmy wizualne i akustyczne wysokiej i niskiej temperatury powietrza we wnętrzu. Fabryczne ustawienia zakresów alarmów wynoszą +1/-1 K w stosunku do ustawionej temperatury: jeśli ustawienie temperatury zmieni się stosownie do specyficznych wymogów co do temperatury przechowywania ustawienia alarmu przesuną się równolegle, nie będą wymagały oddzielnego przestawienia. Jest 60 minut opóźnienia, aby uniknąć niepotrzebnego działania alarmu np. przy otwieraniu drzwi. Użytkownik może jednak dostosować parametry alarmu do indywidualnych potrzeb.
Sterownik Alarm otwartych drzwi: Lodówki rejestrują otwarcie drzwi lub uchylenie i posiadają zintegrowany, akustyczny i wizualny alarm otwartych drzwi. Alarm ten ma 1 minutę opóźnienia, które można zmienić.
Sterownik Wewnętrzna pamięć alarmu: Ta funkcja przechowuje w pamięci dane z 3 ostatnich alarmów: godzinę i datę rozpoczęcia i zakończenia stanu alarmowego oraz maksymalną lub minimalną temperaturę powietrza we wnętrzu zmierzoną w tym przedziale czasu. Dodatkowo, poza alarmami temperatury, otwartych drzwi I usterki czujnika pamięć przechowuje informacje dotyczące braku zasilania trwającego dłużej niż 60 sekund. Po ponownym pojawieniu się zasilania rejestrator pokazuje wizualny wskaźnik braku zasilania. Wskazanie to utrzymuje się do czasu ręcznego zresetowania alarmu.
Sterownik Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury: Po osiągnięciu po raz pierwszy ustawionej temperatury rejestrator Comfort rozpoczyna nieprzerwane gromadzenie w pamięci najwyższych i najniższych temperatur zarejestrowanych we wnętrzuTe minimalne i maksymalne temperatury można odczytać z pamięci. Po odczycie z pamięci min/max, wartości te można albo usunąć, albo pozostawić w pamięci. Zazwyczaj te wartości są zapisywane przez użytkownika, a pamięć resetowana w celu określenia następnego okresu, który ma być rejestrowany. Rejestrator zapisuje również czas, jaki upłynął od ostatniego resetu, do czasu około 40 dni.
Sterownik Alarm usterki czujnika: W systemie samokontroli wykrywane są usterki czujników, co uruchamia sygnał alarmu. Rejestrator posiada wcześniej określone tryby działania, aby w razie wady czujnika, utrzymać we wnętrzu temperaturę na poziomie +50°C.
Sterownik Zintegrowany interfejs RS485 + opcjonalny przemiennik sygnału RS485:Wszystkie modele LKU(ex)v, LGUexv, LKv & LGexv posiadają zintegrowany interfejs RS485. W celu skorzystania z niego, dostępne są konwertory, które przetwarzają sygnał RS 485 na RS 232 lub sygnał USB i umożliwiają podłączenie do komputera lub laptopa. Możliwe jest dokupienie specjalnego oprogramowania umożliwiającego wizualizację, analizy oraz eksport do innych formatów do przechowania. To oprogramowanie odczytuje temperaturę z czujnika powietrza w odstępach określonych przez użytkownika i rejestruje stany alarmowe. Zależnie od zastosowanego programowania alarmy mogą być transmitowane przez odpowiedni modem jako e-mail lub SMS. Moduł RS485 jest wykonana przy użyciu standardowo osłoniętych przewodów np. typu LiYCY 2 x 0,14 mm2. Maksymalna możliwa długość linii danych zależy od jakości zastosowanych komponentów. Max. zakres 500m. W linii można połączyć najwyżej 20 urządzeń.
Sterownik Port dostępu PT 100: Wszystkie modele LKU(ex)v, LGUexv, LKv & LGexv posiadają mały port dostępu(Ø 10 mm), aby umożliwić zewnętrzny monitoring temperatur powietrza lub produktów we wnętrzu przy użyciu zewnętrznego czujnika np. PT 100.

Beznapięciowe złącze alarmu –przykładowe obwody z alarmami akustycznymi lub wizualnymi. Mogą wskazywać normalną pracę lub stan alarmowy, albo oba przypadki. Możliwe są obwody AC lub DC, max. AC 230V / 5Amp.

Beznapięciowe złącze alarmu

Beznapięciowe złącze alarmu –przykład obwodu z systemem GSM: Zmiana ustawienia retransmisji aktywuje działanie alarmu i powoduje albo połączenie z telefonem albo SMS do wcześniej wybranych numerów, z wcześniej nagranym tekstem. Przykładowy system GMS ma 6 adresowanych wejść alarmowych. Może to być 6 oddzielnych urządzeń lub 6 pomieszczeń, każde z kilkoma urządzeniami połączonymi w serię.

Beznapięciowe złącze alarmu

 • Nowoczesny system sterowania i kontroli z wyświetlaczem cyfrowym
 • Przełączniki membranowe umożliwiające utrzymanie higieny w obrębie panelu sterowania
 • Dynamiczny obieg powietrza zapewnia maksymalną stabilność temperatury, nawet przy częstym otwieraniu drzwi
 • Alarm dźwiękowy i optyczny
 • Ustawianie temperatury z dokładnością do 0,1°C
 • Interfejs RS 485 oraz styk bez potencjałowy pozwalają na zewnętrzny monitoring temperatury oraz dokumentację zdarzeń alarmowych
 • Termostat zabezpieczony przed wzrostem temperatury powyżej 2°C wewnątrz urządzenia
 • Wnętrze łatwe do czyszczenia gwarantuje niezbędną higienę
 • Drzwi zamykane samoczynnie
 • Zamek w standardzie

Panel sterujący

Panel sterujący