Producent

Fungilab

UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Lepkościomierze rotacyjne Smart

Lepkościomierze rotacyjne Smart
Kliknij aby powiększyć

Lepkościomierze rotacyjne Smart, zgodne z metodą Brookfielda. Intuicyjna obsługa i szeroki zakres zastosowań w badaniach reologicznych cieczy. Korzystna cena w stosunku do oferowanej dokładności oraz jakości wykonania.

 • Wbudowany, podświetlany ekran LCD wyświetla:
  • Wybraną prędkość obrotową [obroty/min]
  • Wybrane wrzeciono pomiarowe [SP]
  • Wskazanie mierzonej lepkości [mPa•s](cP) lub [cSt]
  • Procent zakresu pełnej skali [%]
  • Opcja: Temperaturę próbki (mierzona sondą Pt100) [°C] lub [°F]
  • Szybkość ścinania (z wrzecionami współosiowymi) SR [s-1]
  • Naprężenie ścinające (z wrzecionami współosiowymi) SS [N/m2]
  • Gęstość [g/cm³]
 • Odczyt lepkości: dynamicznej (cP lub mPa•s) lub kinematycznej (cSt).
 • Konwersja jednostek SI na CGS
 • Wbudowane oprogramowanie sterujące:
  • Pomiar czasu do osiągnięcia zadanego momentu obrotowego
  • Ustawianie czasu, po jakim pomiar ma się zatrzymać
  • Pamięć 10 metod pracy.
 • Urządzenie przeprowadza "AUTO-TEST" z akustycznym i wizualnym alarmem w przypadku stwierdzenia odchyłek i nieprawidłowości pracy.
 • Automatyczny dobór zakresu pomiarowego "AUTO-RANGE".
 • Pomiar temperatury sondą Pt100.
 • Możliwość kalibracji lepkości i temperatury przez użytkownika.
 • 18 zaprogramowanych prędkości obrotowych w zakresie od 0.3 do 100 obrotów/min.
 • Stopniowe spowalnianie obrotów po pomiarze, zapobiegające nagłym wstrząsom wrzeciona.
 • Alarm dźwiękowy gdy pomiar odbywa się poniżej 15% zakresu skali pomiarowej.
 • Obsługa w języku polskim.
 • USB Wbudowany port USB do podłączenia do komputera PC.
 • Oprogramowanie na PC:
  • DataLogger DataLogger, gratis w dostawie! Program do przenoszenia danych pomiarowych z pamięci lepkościomierza do Excela.

Wszystkie wykonane ze szlachetnej stali nierdzewnej AISI 316. Są oznakowane numerycznie oraz posiadają dołączony opis o zakresie zastosowania. Łatwe i wygodne podłączanie do adaptera w urządzeniu wraz z wymianą na inne w zależności od potrzeb związanych z zakresem pomiarowym odpowiednim dla badanej substancji. Wrzeciona zgodne z normami ISO 2555 oraz ISO 1652.

Wrzeciona do lepkościomierzy typu L Wrzeciona do lepkościomierzy typu R i H
Wrzeciona do modelu L Wrzeciona do modelu R oraz H

Zawiera gotowe do pracy urządzenie z kompletem wrzecion pomiarowych, statywem, ochraniaczem na wrzeciona, walizką ochronną, kablem USB oraz oprogramowaniem do rejestracji danych Datalogger.

UWAGA !!!

Oferujemy kwalifikacje IQ/OQ/PQ oraz okresowe kalibracje przyrządu w oparciu o certyfikowane wzorce lepkości.

Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy w Państwa laboratorium, w zależności od potrzeb dobieramy odpowiedni model oraz akcesoria.

DOBÓR, DORADZTWO ORAZ MONTAŻ. DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZEDKŁADAMY NASZE DOŚWIADCZENIE.

Model Alpha Smart Expert Premium
POMIAR LEPKOŚCI
Zakres pomiarowy, cP
• wersja L
• wersja R
• wersja H

20-2 000 000
100-13 000 000
200-106 000 000

20-6 000 000
100-40 000 000
200-106 000 000
Pomiar lepkości dynamicznej dynamicznej i kinematycznej
Rozdzielczość, cP
• z przystawką LCP/LCPB
• < 10.000 cP
• ≥ 10.000 cP

0.01
0.1
1
Dokładność, % (w całej skali) ±1
Powtarzalność, % 0.2
PRĘDKOŚCI WRZECIONA
Zakres prędkości, obroty/min 0.3 - 100 0.3 - 100 0.01 - 200 0.01 - 250
Ilość wybieralnych prędkości 18 18 54 2 600
POMIAR TEMPERATURY - opcja TAK TAK
Zakres, °C - (0 - 100) 0 - 100 0 - 100
Rozdzielczość, °C - (0.1) 0.1 0.1
Dokładność, °C - (±0.1) ±0.1 ±0.1
WYŚWIETLACZ LCD
• lepkość
• prędkość obrotowa
• wybrane wrzeciono
• procent zakresu skali
• temperatura
• szybkość ścinania
• naprężenie ścinające
• gęstość
• program krokowy
• model matematyczny
• krzywa płynięcia
cP
obr/min
SP
%
-
-
-
-
-
-
-
cP lub cSt
obr/min
SP
%
(°C lub °F)
SR, s-1
SS, N/m²
g/cm³
-
-
-
cP lub cSt
obr/min
SP
%
°C lub °F
SR, s-1
SS, N/m²
g/cm³
-
-
-
cP lub cSt
obr/min
SP
%
°C lub °F
SR, s-1
SS, N/m²
g/cm³
TAK
TAK
TAK
WBUDOWANE FUNKCJE
• ustawianie końcowego momentu obrotowego
• ustawianie czasu pomiaru
• pamięć 10 metod.
• ustawienia użytkownika
• programowanie metod
• porównanie z modelem matematycznym
-
-
-
-
-
-
TAK
TAK
TAK
-
-
-
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
-
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Kalibracja lepkość lepkość i temperatura
Język obsługi polski
USB. Podłączenie do PC - TAK TAK TAK
Bluetooth. Bezprzewodowe podłączenie do PC - - - TAK
Oprogramowanie - DataLogger, gratis w dostawie. Do przenoszenia danych z lepkościomierza do Excela w systemie Windows.
Oprogramowanie sterujące - - - (SuperVisc)

Ciecze niutonowskie (np. woda). Lepkość takich płynów nie zależy od szybkości ścinania, czyli prędkości obrotowej wrzeciona. Lepkość zależy od temperatur, zmiana o 1°C może oznaczać zmianę lepkości do 10%.
Ciecze nieniutonowskie, niezmienne w czasie. Lepkość takich płynów, w odróżnieniu od cieczy niutonowskich, zależy od szybkości ścinania. Zależy też od temperatury. Jednak przy stałej szybkości ścinania i temperaturze, lepkość pozostaje taka sama, nawet przez długi okres czasu.
Ciecze nieniutonowskie, zmienne w czasie. Nawet przy stałej szybkości ścinania i temperaturze, lepkość zmienia się w czasie.

Pseudoplastyczność. Spadek lepkości przy rosnącej szybkości ścinania, (np. substancje powlekające, szampony): wysoka szybkość ścinania oznacza niską lepkość.
Odwrócona plastyczność. Wzrost lepkości przy rosnącej szybkości ścinania, (np. roztwór dyspersyjny skrobi): wysoka szybkość ścinania oznacza wysoką lepkość.

Tiksotropia (np. ketchupy, pasty, kremy): lepkość maleje w czasie pod wpływem ścinania.
Reopeksja (np. zawiesiny lateksu, środki powierzchniowo-czynne): lepkość rośnie w czasie pod wpływem ścinania.

Ogrzewanie. Przy wysokich szybkościach ścinania, próbka może się ogrzewać. Może to prowadzić do błędnego uznania cieczy, jako zmieniającej lepkość w czasie.
Turbulencje. Burzliwy przepływ cieczy może zawyżać odczyt lepkości. Burzliwość powstaje w wyniku zbyt wysokiej prędkości obrotowej wrzeciona w stosunku do rzeczywistej lepkości próbki.

Inne czynniki wpływające na pomiar
 • Temperatura próbki (powtarzalność powinna być lepsza niż 0.1 °C, 0.2 °F)
 • Średnica naczynia na próbkę / geometria wrzeciono-naczynie.
 • Poziom napełnienia naczynia z próbką / zanurzenie wrzeciona.
 • Model lepkościomierza.
 • Używane wrzeciono (założona osłona lub nie).
 • Szybkość obrotowa wrzeciona (dla cieczy nieniutonowskich).
 • Czas trwania pomiaru (dla cieczy zmiennych w czasie).