UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

pH-metry, pehametry

pH-metry, pehametry, pH metry, mierniki pH, jonometry, pH/jonometry, multi-mierniki pH/mV/przewodnictwa/T, przyrządy wielofunkcyjne, pH/jonometr/konduktometr/solomierz/termometr, testery pH. pH-metry laboratoryjne i pH metry przenośne. Elektrody pH, ORP/redox, jonoselektywne ISE, referencyjne. Czujniki temperatury Pt100, Pt1000, termopary. Bufory, wzorce pH, roztwory elektrolitów i regeneracyjne.


pH -metry stacjonarne
pH -metry stacjonarne
pH - metry przenośne
pH - metry przenośne
pH -metry kieszkonkowe
pH -metry kieszkonkowe
elektrody/bufory
elektrody/bufory

pH-metry, pehametry w ofercie Labindex

Stacjonarne Jonometry Bante-931

Stacjonarne Jonometry Bante-931

Stacjonarne jonometry; 5 punktów kalibracji, do wyboru jednostki koncentracyjne. Mierniki są przeznaczone do pomiaru stężenia jonów pierwiastków w próbkach. Dokładność: 1% pełnej skali. Jonometry: Na/ Cl/ F/ Ca/ Br/ NO3/ NH4/ NH3/ Cn/ Cd/ Cu/ I / Pb/ Ag/ K/ S.

Stacjonarny pH-jonometr IS339

Stacjonarny pH-jonometr IS339

pH-metry pehametry pomiar Stacjonarny pH-jonometr IS339: Metoda pomiaru pH, stężenie jonów, mV, Temperatura,Zakres pomiaru pH -2.00-20.00; mV -2000.00 to 2000.00; stężenie jonów 1.00E-9~9.99E+9; temperatura MTC: -5.0 ~ 135.0℃ ATC: -5.0 ~ 130.0℃; pH 0.1/0.01 /0.001; mV 0.01/0.1/1

pH-jonometr Bante930

pH-jonometr Bante930

pH-jonometr stacjonarny, 5 punktów kalibracji, automatyczne wyświetlanie komunikatu pomocy. Miernik jest przeznaczony do pomiaru pH; mV; stężenia cieczy jonowej; °C/°F Dokładność: 0.002pH.

pH-metr Bante920

pH-metr Bante920

Wysokej dokładności stacjonarny pH-metr , 5 punktów kalibracji, automatyczna kompensacja temperatury, menu systemowe zawiera 9 parametrów opcjonalnych. Dokładność: 0.002pH. Tryby pomiaru: pH; ORP; °C/°F

pH-metr Bante210

pH-metr Bante210

Standardowy stacjonarny pH-metr, 3 punkty kalibracji, automatyczna kompensacja temperatury, menu systemowe zawiera 5 opcjonalnych parametrów. Dokładność: 0.01pH. Tryby pomiaru: pH; mV; °C/°F

pH-metry pehametry pomiar pH PHS-3BW

pH-metry pehametry pomiar pH PHS-3BW

Ekonomiczny pH metr, 2 punkty kalibracji, ręczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do zastosowań edukacyjnych. Dokładność :0.01pH

pH-metry pehametry pomiar pH PHS-3CW

pH-metry pehametry pomiar pH PHS-3CW

Ekonomiczny pH metr, 2 punkty kalibracji, ręczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do zastosowań edukacyjnych. Dokładność :0.01pH

pH-metry pehametry pomiar pH PHS-25CW

pH-metry pehametry pomiar pH PHS-25CW

Ekonomiczny pH metr, 2 punkty kalibracji, ręczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do zastosowań edukacyjnych. Dokładność: 0.05pH.

Przenośne pH-metry jonometry pomiar pH Bante320

Przenośne pH-metry jonometry pomiar pH Bante320

Wieloparametrowy przenośny miernik pH/jonowy; 5 punktów kalibracji, automatyczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do pomiaru pH, mV i stężenia cieczy jonowej. Dokładność: 0.002pH.

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH  Bante221

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH Bante221

Wysokiej dokładności przenośny pH-metr, z trybem pomiaru mV. Miernik obsługuje 5 punktową kalibrację, menu systemowe zawiera 9 parametrów opcjonalnych. Dokładność: 0.002pH.

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH Bante220

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH Bante220

Ekonomiczny przenośny pH-metr, 2 punkty kalibracji, automatyczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do pomiaru pH i miliwoltów próbki. Dokładność: 0.01pH.

pH-metry pehametry pomiar pH IS126

pH-metry pehametry pomiar pH IS126

Ekonomiczny pH-Metr IS126: Tryb pomiaru pH/mV; Zakres (pH) 0.00 do 16.00; Zakres (mV) -2000 to 2000; Zakres temperatur pracy (℃) MMTC: 0.0 do 90.0 ℃ ATC: 0.00 to 90.0 ℃; Dokładność temperatury (℃) ±0.5 ℃; 3 grupy buforowe pH, automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika.

pH-metry pehametry pomiar pH IS128E

pH-metry pehametry pomiar pH IS128E

pH-Metr IIS128E: Tryb pomiaru pH/mV; Zakres (pH) -2.00 to 18.00; Zakres (mV) -2000 to 2000; Zakres temperatur pracy (℃) MTC: -5.0 to 105.0 ℃, ATC: -5.0 to 105.0 ℃; Dokładność temperatury (℃) ±0.1 ℃; 5 grup buforowych pH, automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika (1-5 punktów).

pH-metry pehametry pomiar pH IS139E

pH-metry pehametry pomiar pH IS139E

pH-Metr IS139E: Tryb pomiaru pH/mV; Zakres (pH) -2.00 do 20.00; Zakres (mV) -2000 to 2000; Zakres temperatur pracy (℃) MTC: -5.0 to 105.0 ℃, ATC: -5.0 to 105.0 ℃; Dokładność temperatury (℃) ±0.1 ℃; 9 grup buforowych pH, automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika (1-9 punktów)

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 40BNC

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 40BNC

Wielofunkcyjny pH-metr kieszonkowy, wyposażony w BNC wykorzystywany do wykonania połączenia różnych elektrod pH. Miernik posiada ręczną funkcję kompensacji temperatury, menu systemowe zawiera 5 opcjonalnych parametrów. Dokładność: 0.01pH.

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 30L

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 30L

Wysokiej dokładności kieszonkowy pH-metr, 1 do 3 punktów kalibracji, automatyczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do pomiaru pH próbek w probówce. Dokładność: 0.01pH; Zastosowania: • Woda i oczyszczanie ścieków • Badania i Edukacja • Monitorowanie środowiska i rolnicze • Napoje i przemysł spożywcze • Pomiary kosmetyczne i gleby • Inne aplikacje przemysłowe

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 30F

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 30F

Wysokiej dokładności kieszonkowy pH-metr, 1 do 3 punktów kalibracji, automatyczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do pomiaru pH próbek pół-stałych. Dokładność: 0.01pH. Zastosowania: • Woda i ścieki • Środowisko i monitorowanie rolnicze • Napoje i przemysł spożywczy • Pomiary gruntu i farb• Inne zastosowania przemysłowe

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 30S

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 30S

Wysokiej dokładności kieszonkowy pH-metr, 1 do 3 punktów kalibracji, automatyczna kompensacja temperatury. Miernik jest przeznaczony do pomiaru pH cieczy. Dokładność: 0.01pH. Zastosowania: • Woda i ścieki • Środowisko i monitorowanie rolnicze • Akwakultura i hydroponika • Akwarium i basen • Woda zdatna do picia i do innych zastosowań przemysłowych

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 20L

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 20L

Standardowy pH-metr kieszonkowy wyposażony w elektrody pH dalekiego zasięgu, menu systemowe zawiera 4 parametry opcjonalne. Miernik jest stosowany do pomiaru próbki w probówce. Dokładność: 0.01pH. Zastosowania: • Woda i ścieki • Badania i edukacja • Monitoring środowiska i akwakultury • Przemysł spożywczy i napojów • Inne aplikacje przemysłowe

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 20F

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 20F

Standardowe pH-metry kieszonkowe, wyposażone w elektrody pH o płaskiej powierzchni, menu systemowe zawiera 4 parametry opcjonalne. Miernik służy do pomiaru pH próbek pół stałych. Dokładność: 0.01pH.Zastosowania: • Owoce, warzywa i produkty mączne • Pomiary związanie z papierem • Pomiar pH skóry • Testowanie farb i barwników• Kosmetyki i inne zastosowanie przemysłowe

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 20S

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan 20S

Standardowe pH-metry kieszonkowe, wyposażone w okrągłą elektrodę, menu systemowe zawiera 4 parametry opcjonalne. Miernik jest stosowany do pomiaru pH cieczy. Dokładność: 0.01pH. Zastosowania: • Woda i ścieki • Środowisko i monitorowanie rolnicze • Akwakultura i hydroponika • Akwarium i basen • Woda zdatna do picia i do innych zastosowań przemysłowych

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan10L

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan10L

Ekonomiczne pH-metry kieszonkowe, wyposażone w elektrodę pH dalekiego zasięgu, używane do pomiaru próbki w probówce. Dokładność: 0.1pH. Dokładność: 0.1pH. Zastosowanie: • Woda i ścieki • Środowisko i monitorowanie rolnicze • Napoje i przemysł spożywczy • Pomiary gruntu i farby • Inne zastosowania przemysłowe

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan10F

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan10F

Ekonomiczne pH-metry kieszonkowe , wyposażone w płaską elektrodę stosowane do pomiaru pH pół stałych próbek. Dokładność: 0.1pH.. Dokładność: 0.1pH. Zastosowanie: • Rolnictwo i hydroponika • Przemysł spożywczy i napojów • przemysł drukarski i farby • pomiar gleby • Pomiar pH skóry i papieru

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan10S

pH-metry pehametry pomiar pH PHscan10S

Ekonomiczne Ph-metry kieszonkowe, wyposażone w okrągłą elektrodę, stosuje się do pomiaru wartości pH w cieczy. Dokładność: 0.1pH. Zastosowanie:• Woda i ścieki • Środowisko i monitorowanie rolnicze • Akwakultura i hydroponika • Akwarium i basen• Woda zdatna do picia

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH PH 25+

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH PH 25+

Precyzyjne pH-metry przenośne. Pomiar pH -2…19.99 pH, mV ±1400/1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją. pH metry z intuicyjną obsługą. Wodoodporne mierniki pH. pH metr z opcjonalną czujką Pt1000 działa jak termometr. pH metry dostarczane są w walizce z certyfikowanymi wzorcami pH 2.00, 4.01, 7.00, 9,21, naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

pH-metry przenośne PH 25+ zestaw do nakłuć

pH-metry przenośne PH 25+ zestaw do nakłuć

Precyzyjne pH-metry przenośne. Pomiar pH -2…19.99 pH, mV ±1400/1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją. pH metry z intuicyjną obsługą. Wodoodporne mierniki pH. pH metr z opcjonalną czujką Pt1000 działa jak termometr. pH metry dostarczane są w walizce z certyfikowanymi wzorcami pH 2.00, 4.01, 7.00, 9,21, 10.01 naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

Roztwory buforowe kolorowe (20 ° C / 25° C)

Roztwory buforowe kolorowe (20 ° C / 25° C)

Kolorowe bufory są stosowane przez użytkowników w celu uniknięcia błędów w laboratorium w wyniku niewłaściwego doboru bufora. Są powszechnie wykorzystywane. Oferujemy bufory w w temperaturze 20 ° C i 25 ° C.

Roztwory buforowe Standard (20 ° C)

Roztwory buforowe Standard (20 ° C)

• Certyfikowane wzorce pH-metryczne Sharlau • Oferujemy szeroką gamę rozwiązań od pH 1 do pH 13.

Roztwory buforowe Monobuf

Roztwory buforowe Monobuf

Gotowe do użytku standardowe roztwory buforowe pakowane w pojedyncze butelki. MONOBUF pozwala na otwarcie nowego bufora za każdym razem gdy chcemy wykonać kalibrację. Używanie świeżych roztworów buforowych do kalibracji pH-metru jest zawsze zalecane przez producentów.

Elektrody jonoselektywne ISE

Elektrody jonoselektywne ISE

Zakres pomiarowy 0.04mg/l…460g/l w zależności od jonu. Elektroda jonoselektywna sodowa Na+, potasowa K+, wapniowa Ca2+, chlorkowa Cl-, fluorkowa F-, cyjankowa CN-, azotanowa NO3-, azotynowa NO2-, amonowa NH4+, bromkowa Br-, jodkowa J-, srebrowa Ag+, siarczkowa S2-, miedziowa Cu2+, kadmowa Cd2+. Wspólna elektroda odniesienia. Pomoc w doborze. Rozsądne ceny.

Wyświetlanie od 1 do 30 (z 33 pozycji)
Stron:  1  2  [Następna >>]