UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Serwis aparatury laboratoryjnej

Nasz dział serwisowy jest do Państwa dyspozycji.

Główną sferą działalności serwisu jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów firm:

Crison titratory TitroMatic, pH-metry, konduktometry, multimierniki

GR Scientific titratory kulometryczne

Fungilab – lepkościomierze

Jesteśmy autoryzowanym serwisem między innymi firm Crison, GRScientific, Fungilab oraz innych, które oferujemy, posiadamy odpowiednie przygotowanie do przeprowadzania obsługi serwisowej, kwalifkacji sprzętu, potwierdzone ukończonymi szkoleniami i uzyskanymi certyfikatami producentów oraz zapleczem części zamiennych dla aparatury tych firm.

Oferujemy usługi

  • naprawy urządzeń w naszym serwisie lub na miejscu u Klienta
  • przeglądy okresowe PM titratorów, pH-metrów, konduktometrów, lepkościomierzy
  • kontrole sprawności sprzętu
  • kwalifikacje IQ/OQ/PQ zgodnie z wymogami audytów
  • wzorcowania, kalibracje titratorów, pH-metrów, konduktometrów
  • wzorcowania, kalibracje lepkościomierzy rotacyjnych

Wykonanie wszystkich powyższych usług jest każdorazowo zakończone wystawieniem odpowiedniego raportu dla wykonanej usługi

Do obsługi, kwalifikacji, wzorcowania wykorzystujemy certyfikowane wzorce, bufory i przyrządy firm Crison, GR Scientific, Fungilab oraz innych uznanych producentów.

Poza wyżej wymienionymi urządzeniami serwisujemy także urządzenia innych producentów, możliwość serwisu ustalamy indywidualnie

Oferujemy także nieodpłatną usługę monitorowania terminów kwalifikacji OQ urządzeń. Przypominamy naszym klientom o nadchodzącym terminach. Prace realizowane są po ich zleceniu przez Klienta i uzgodnieniu terminów

Kontakt w sprawach serwisowych


mgr inż. ROBERT WIŚNIEWSKI
Serwis, uruchomienia i kwalifikacje OQ.
tel. +48 601 135 629
robert.wisniewski@labindex.pl

Zapraszamy do współpracy!

Powrót