Producent

EnSpectr

UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

MixSplitter®

MixSplitter®
Kliknij aby powiększyć
Jakościowy i ilościowy analizator Ramana do identyfikacji proszków .
MIXSplitter® to system, który automatycznie skanuje i identyfikuje związki substancji mieszanych. Przeprowadzone wyniki analizy podają liczbę substancji w mieszaninie oraz ich stężenia.
                              
Identyfikacja do 0,1%
Analiza in situ
Wyniki w ciągu 20 minut  
Nie wymaga specjalnych umiejętności
Brak ograniczeń dla liczby związków mieszaniny

 

Zakres widma

~ 100 - 4000 cm-1

Laser

532nm; moc ~ 1-20 mW

Obiektyw

40x, 50x

Rozdzielczość przestrzenna

5 mikrometrów

Wyraźna granica wielkości cząstek

> 0,5 um

Maksymalna liczba kroków

40 000

Granica wykrywalności w mieszaninie proszków (w całej analizie)

~ 0,5% na 20 minut

~ 0,1% przez 100 minut

Błąd w zależności od stężenia zanieczyszczeń

0,5% zanieczyszczeń

- 20% do 100 minut

Do mieszaniny dwóch związek 1: 1

- 7% w ciągu 20 minut

- 3% w odniesieniu do 100 minut

Ilość składników mieszaniny

bez limitów

Wymagany system operacyjny

Windows XP / 7/8