Producent

Crison

Produkty firmy Crison w ofercie Labindex

Produkty firmy Crison w ofercie Labindex

Termometry cyfrowe przenośny TM 65

Termometry cyfrowe przenośny TM 65

Precyzyjne termometry przenośne. Pomiar T -200…850°C/0.1°C. Termometry współpracują z czujkami temperatury typu Pt100, Pt1000 oraz termoparą typu K. Automatyczne rozpoznawanie podłączonego typu czujnika pomiarowego przez termometr. Błąd pomiaru ≤ 0.2 °C. Powtarzalność ±0.1 °C. Termometry z intuicyjną obsługą. Wodoodporne termometry cyfrowe. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

Titratory TitroMatic S

Titratory TitroMatic S

Titratory IV generacji TitroMatic. Obsługa w języku polskim. Aparaty do automatycznego miareczkowania. Oznaczanie azotu Kjeldahla, chlorków, kwasowości, nadtlenków, zasadowości. Miareczkowanie pH-metryczne, potencjometryczne, kolorymetryczne, prądowe. Titratory z programowaniem metod, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Konduktometry pomiar przewodnictwa BASIC 30+

Konduktometry pomiar przewodnictwa BASIC 30+

Precyzyjne konduktometry laboratoryjne. Pomiar przewodnictwa 0.01µS/cm…500mS/cm, NaCl 5.85mg/l…311.1g/l, T -20…150°C/0.1°C. Konduktometr z 3 punktową kalibracją, mieszadłem magnetycznym i obsługą w języku polskim. Konduktometry dostarczane z wzorcami przewodnictwa 147µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm, naczyniami do kalibracji i celką. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

Konduktometry pomiar przewodnictwa GLP 31+

Konduktometry pomiar przewodnictwa GLP 31+

Precyzyjne konduktometry laboratoryjne GLP. Pomiar przewodnictwa 0.001µS/cm…1000mS/cm, NaCl 5.85mg/l…311.1g/l, TDS 0mg/l…500g/l, T -20…150°C/0.1°C. Konduktometry z 3 punktową kalibracją, mieszadłem, pamięcią danych, opcją wydruku oraz obsługą w języku polskim. Konduktometry dostarczane są z wzorcami 147µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm, naczyniami do kalibracji i celką. 5 lat gwarancji.

Pehametr z biuretą pH-Burette 24

Pehametr z biuretą pH-Burette 24

pH Biureta 24, unikalny, półautomatyczny titrator. Obsługa w języku polskim. pH-metr plus automatyczna biureta cyfrowa. Pomiar pH, automatyczne dozowanie i miareczkowanie. Azot Kjeldahla, chlorki, kwasowość, zasadowość, SO₂. Pomiar pH, ręczne lub automatyczne dozowanie. Automatyczne miareczkowanie pH-metryczne i potencjometryczne. IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO. Atrakcyjna cena.

Przenośne konduktometry pomiar przewodnictwa CM 35+

Przenośne konduktometry pomiar przewodnictwa CM 35+

Precyzyjne konduktometry przenośne. Pomiar przewodnictwa 0.01µS/cm…500mS/cm, NaCl 2.0…50.0 g/l, T -20…150°C/0.1°C. 3 punktowa kalibracja celki. Konduktometr z opcjonalną czujką Pt1000 działa jak termometr. Konduktometry dostarczane są w walizce z certyfikowanymi wzorcami 147µS/cm,1413µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8mS/cm, naczyniami do kalibracji i celką. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

Titratory Karla Fischera TitroMatic KF

Titratory Karla Fischera TitroMatic KF

Titratory Karla Fischera, TitroMatic KF. Miareczkowanie wolumetryczne. Obsługa w języku polskim. Titrator KF to oznaczanie wody metodą Karla Fishera od 1ppm…100%. Miareczkowanie prądowe KF. Odczynniki Karla Fischera, zaprogramowane metody, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Celki konduktometryczne

Celki konduktometryczne

Celki konduktometryczne do konduktometrów przenośnych, laboratoryjnych. Także zamienniki do już kupionych mierników innych producentów. Celki do konduktometrów z elektrodami platynowymi lub tytanowymi. Konduktometryczne cele pomiarowe z wbudowaną czujką temperatury Pt 1000. Zakresy od 0.05 do 500000 µS/cm. Pomoc w optymalnym doborze. Rozsądne ceny.

Titratory pH-Matic 23 do produktów mlecznych

Titratory pH-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T, automatyczne miareczkowanie kwasowości. Kwasowość mleka w jednostkach SH. Powtarzalność 0.04 SH. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Titratory pH-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Aparaty do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; pomidory i przetwory. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Naważka 1 gram. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do wina, soków i napoi

Titratory pH-Matic 23 do wina, soków i napoi

Aparat do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; wino, napoje. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Próbka 10 ml. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Titratory pH-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Aparat do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość: solanki warzywne, zalewy. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Próbka 10 ml. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do produktów mlecznych

Titratory Salt-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Titratory Salt-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: pH, kwasowość; pomidory i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do wody

Titratory Salt-Matic 23 do wody

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; analiza wody. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie chlorków Cl- [mg/l],[ppm] w H₂O. Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Titratory Salt-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; solanki warzywne i zalewy. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory SO2-Matic 23 do wina

Titratory SO2-Matic 23 do wina

Aparaty do miareczkowania SO2-Matic 23: analiza wina; E220. Zaprogramowany fabrycznie titrator do analizy wina. Automatyczne miareczkowanie wolnego i całkowitego SO₂. Zakres 3…640 mg/l(ppm)SO₂. Analiza zawartości E220. Metoda RIPPER'a. Aparat do miareczkowania SO2-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Wzorce przewodności, certyfikowane wzorce konduktometryczne

Wzorce przewodności, certyfikowane wzorce konduktometryczne

Certyfikowane wzorce konduktometryczne, standardy przewodnictwa do konduktometrów. Wzorce przewodnictwa dla systemów ISO, HACCAP zgodne wymaganiami GLP. Do kwalifikacji operacyjnych OQ/PQ. Do wszystkich konduktometrów na rynku. Każdy wzorzec przewodnictwa zawiera certyfikat sprawdzenia i świadectwo odniesienia w stosunku do NIST. Wzorce przewodności są w ciągłej sprzedaży.

pH-metry jonometry laboratoryjne GLP 22

pH-metry jonometry laboratoryjne GLP 22

Precyzyjny pH/Jonometr laboratoryjny GLP. Pomiar pH-2…16/0.001pH, mV±2000/0.1mV, jonoselektywne ISE (mmol/l,mol/l,mg/l,g/l), T -20…150°C/0.1°C. 4 krzywe kalibracyjne, na każdy z 2 kanałów pomiarowych. Oznaczanie Na+, Br-, Cl-, CN-, I-, Ag+, S2-, F-, Cu2+, Cd2+, Ca2+, K+, NO3-, NH4+, NO2-. pH-Jonometr z elektrodami jonoselektywnymi. pH Jonometr z obsługą po polsku. 5 lat gwarancji.

Multimierniki laboratoryjne MM 41

Multimierniki laboratoryjne MM 41

Precyzyjny, wielofunkcyjny, laboratoryjny multimiernik GLP. 2 kanały dla pomiarów pH, mV/ORP(redox), jonoselektywnych ISE, przewodnictwa, zasolenia NaCl, TDS CaCO3, T -20…150°C/0.1°C. Wszystkie pomiary z elektrochemii w ramach jednego urządzenia. pH/jonometr GLP22+ i konduktometr GLP31+ w jednym MM41+. Rozwiązanie unikalne na rynku. Obsługa po polsku.

pH-metry pehametry pomiar pH BASIC 20

pH-metry pehametry pomiar pH BASIC 20

Precyzyjne pH-metry laboratoryjne. Pomiar pH -2…16/0.01pH, mV ±2000/1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją, mieszadłem magnetycznym oraz obsługą w języku polskim. pH metr mierzy po stabilizacji. pH metry dostarczane są z certyfikowanymi wzorcami pH 4.00,7.00,9.21, naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

pH-metry pehametry pomiar pH GLP 21

pH-metry pehametry pomiar pH GLP 21

Precyzyjne pH-metry laboratoryjne GLP. Pomiar pH -2…16/0.001pH, mV ±2000/1/0.1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją, mieszadłem magnetycznym, pamięcią danych i opcją wydruku oraz obsługą w języku polskim. pH metr mierzy po stabilizacji. pH metry dostarczane są z certyfikowanymi wzorcami pH 4.00,7.00,9,21, naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. 5 lat gwarancji.

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH PH 25+

Przenośne pH-metry pehametry pomiar pH PH 25+

Precyzyjne pH-metry przenośne. Pomiar pH -2…19.99 pH, mV ±1400/1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją. pH metry z intuicyjną obsługą. Wodoodporne mierniki pH. pH metr z opcjonalną czujką Pt1000 działa jak termometr. pH metry dostarczane są w walizce z certyfikowanymi wzorcami pH 2.00, 4.01, 7.00, 9,21, naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

pH-metry przenośne PH 25+ zestaw do nakłuć

pH-metry przenośne PH 25+ zestaw do nakłuć

Precyzyjne pH-metry przenośne. Pomiar pH -2…19.99 pH, mV ±1400/1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją. pH metry z intuicyjną obsługą. Wodoodporne mierniki pH. pH metr z opcjonalną czujką Pt1000 działa jak termometr. pH metry dostarczane są w walizce z certyfikowanymi wzorcami pH 2.00, 4.01, 7.00, 9,21, 10.01 naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

Multimierniki przenośne MM 26+

Multimierniki przenośne MM 26+

Precyzyjne pH-metry przenośne z jednoczesnym odczytem pH i potencjału redox. Pomiar pH -2.00…19.99/0.01pH, mV ±1400/1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją. Wodoodporne mierniki pH. pH metr z opcjonalną czujką Pt1000. pH metry w walizce z certyfikowanymi wzorcami pH 4.01,7.00,9.21, naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. Atrakcyjna cena, 5 lat gwarancji.

Multimierniki przenośne MM 40+

Multimierniki przenośne MM 40+

Precyzyjny, wielofunkcyjny, przenośny multimiernik. Równoległy pomiar pH -2…19.99 pH/0.01pH, przewodnictwa 0.01µS/cm…500mS/cm, mV ±1400, TDS 0 mg/l…500g/l CaCO3 i temperatury -20…+150°C. pH metr pH25+ i konduktometr CM35+ w jednym. W dostawie wieloparametrowy multi miernik MM40+ oraz MultiSensor, certyfikowane bufory pH, wzorce przewodnictwa i naczynia do kalibracji.

Titratory i biurety cyfrowe, akcesoria

Titratory i biurety cyfrowe, akcesoria

Mieszadła magnetyczne z grzaniem i bez, mieszadła mechaniczne, naczynia do miareczkowania, naczynia Karla Fischera standard i z płaszczem do termostatowania próbki, statywy, kable, przewody. Akcesoria do aparatów do miareczkowania - titratorów, biuret oraz multi biuret cyfrowych.

Titratory i biurety cyfrowe, autopodajniki próbek

Titratory i biurety cyfrowe, autopodajniki próbek

Autopodajniki próbek do aparatów do miareczkowania TitroMatic, biuret cyfrowych Burette, pH-metrów, konduktometrów, multimierników GLP. Format talerza na 15, 20, 2x20 lub 45 próbek. Optymalizacja automatycznego miareczkowania. Połączenie autosampler i titrator to automatyzacja, powtarzalność, oszczędność czasu i wygoda w rutynowych analizach metodą automatycznego miareczkowania.

Titratory i biurety cyfrowe, program TiCOM

Titratory i biurety cyfrowe, program TiCOM

TiCOM to program do komputera PC z systemem Windows do komunikacji z aparatami do miareczkowania TitroMatic i biuretami cyfrowych Burette. Logiczna, intuicyjna obsługa. Prezentacja krzywej miareczkowania w sposób ciągły on-line z równoległym wyświetlaniem pierwszej pochodnej. Możliwość podłączenia do 4 aparatów do miareczkowania. TiCOM v1.6 oparty o bazę danych, zgodny z GLP w systemach ISO.

Elektrody jonoselektywne ISE

Elektrody jonoselektywne ISE

Zakres pomiarowy 0.04mg/l…460g/l w zależności od jonu. Elektroda jonoselektywna sodowa Na+, potasowa K+, wapniowa Ca2+, chlorkowa Cl-, fluorkowa F-, cyjankowa CN-, azotanowa NO3-, azotynowa NO2-, amonowa NH4+, bromkowa Br-, jodkowa J-, srebrowa Ag+, siarczkowa S2-, miedziowa Cu2+, kadmowa Cd2+. Wspólna elektroda odniesienia. Pomoc w doborze. Rozsądne ceny.

Wyświetlanie od 1 do 30 (z 42 pozycji)
Stron:  1  2  [Następna >>]