UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Titratory i biurety

Titratory i biurety cyfrowe. Urządzenia i aparaty do miareczkowania. Automatyczne titratory pH-metryczne, potencjometryczne, prądowe, konduktometryczne, kolorymetryczne, wolumetryczne i kulometryczne. Oznaczanie wody metodą Karla Fischera. Elektrody pH, ORP/redox, jonoselektywne ISE i referencyjne. Bufory wzorce pH, roztwory regeneracyjne, autopodajniki i akcesoria do miareczkowania.

Prosimy o kontakt celem wsparcia technicznego w optymalnym doborze aparatu / biurety do miareczkowania oraz akcesoriów towarzyszących:

  • elektroda pH (miareczkowania potencjometryczne i pH - metryczne w układach kwas-zasada)
  • elektroda "metalowa" (miareczkowania argentometryczne np. oznaczanie chlorków)
  • elektroda "redox" (miareczkowania potencjometryczne np. oznaczanie nadtlenków)
  • elektroda jonoselektywna ISE (miareczkowania potencjometryczne w układach jonoselektywnych)
  • podwójna elektroda platynowa (oznaczanie SO2 oraz oznaczanie wody metodą Karla-Fischera)
  • celka konduktometryczna (miareczkowania konduktometryczne)
  • czujnik fotometryczny "FOTOTRODA" (miareczkowanie fotometryczne w układach barwnych)
W oparciu o Państwa wytyczne przeprowadzimy wycenę interesującego Państwa, precyzyjnego aparatu do miareczkowania: automatycznego lub ręcznego do wymaganej aplikacji analitycznej.

Oznaczanie wody metodą Karla Fishera
Oznaczanie wody metodą Karla Fishera
Titratory potencjometryczne
Titratory potencjometryczne
Autopodajniki próbek do Titratorów
Autopodajniki próbek do Titratorów
Akcesoria do miareczkowania
Akcesoria do miareczkowania
Biurety cyfrowe
Biurety cyfrowe

Titratory i biurety w ofercie Labindex

Titratory Titralab 1 biureta

Titratory Titralab 1 biureta

Nowoczesny titrator do precyzyjnego miareczkowania potencjometrycznego. Titrator posiada jedną biuretę. Bardzo prosta i intuicyjna obsługa urządzenia. Titratory posiadają pakiet wgranych aplikacji analitycznych. Automatyczne miareczkowanie wolnego i całkowitego SO₂ w winie; chlorki w wodzie oraz sól w żywności; FOS /TAC; liczba kwasowa w olejach (TAN) ; liczba zasadowa (TBN) i wiele inny...

Titratory Titralab 2 biurety

Titratory Titralab 2 biurety

Nowa seria nowoczesnych Titratorów potencjometrycznych. Kompaktowy titrator potencjometryczny z dwiema wbudowanymi biuretami. Gotowe metody do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Miareczkowania kwasowo-zasadowe, redoksymetryczne, strąceniowe, przy stałym pH (STAT) oraz inne... Miareczkowanie automatyczne jeszcze nigdy nie było tak proste!

Titratory TitroMatic S

Titratory TitroMatic S

Titratory IV generacji TitroMatic. Obsługa w języku polskim. Aparaty do automatycznego miareczkowania. Oznaczanie azotu Kjeldahla, chlorków, kwasowości, nadtlenków, zasadowości. Miareczkowanie pH-metryczne, potencjometryczne, kolorymetryczne, prądowe. Titratory z programowaniem metod, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Titratory Karla Fischera Kulomat AquaMAX KF

Titratory Karla Fischera Kulomat AquaMAX KF

Titratory Karla Fischera, AquaMAX KF. Miareczkowanie kulometryczne. Obsługa w języku polskim. Titrator KF to oznaczanie wody metodą Karla Fishera od 1ppm…100%. Miareczkowanie prądowe KF. Odczynniki Karla Fischera, zaprogramowane metody, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Metoda Karla Fischera Titrator do oznaczania wody

Metoda Karla Fischera Titrator do oznaczania wody

Kompaktowy precyzyjny Titrator nowej generacji do oznaczania wody metodą Karla Fischera. Miareczkowanie automatyczne pozwalające na oznaczanie wody od 10ppm do 100%. Titratory posiadają dwie pompy perystaltyczne do wprowadzania rozpuszczalnika i odprowadzania pozostałości w układzie zamkniętym zgodnie z metodą Karla Fischera.

Pehametr z biuretą pH-Burette 24

Pehametr z biuretą pH-Burette 24

pH Biureta 24, unikalny, półautomatyczny titrator. Obsługa w języku polskim. pH-metr plus automatyczna biureta cyfrowa. Pomiar pH, automatyczne dozowanie i miareczkowanie. Azot Kjeldahla, chlorki, kwasowość, zasadowość, SO₂. Pomiar pH, ręczne lub automatyczne dozowanie. Automatyczne miareczkowanie pH-metryczne i potencjometryczne. IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO. Atrakcyjna cena.

Titratory Karla Fischera TitroMatic KF

Titratory Karla Fischera TitroMatic KF

Titratory Karla Fischera, TitroMatic KF. Miareczkowanie wolumetryczne. Obsługa w języku polskim. Titrator KF to oznaczanie wody metodą Karla Fishera od 1ppm…100%. Miareczkowanie prądowe KF. Odczynniki Karla Fischera, zaprogramowane metody, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Cyfrowy dozownik dFLOW

Cyfrowy dozownik dFLOW

Cyfrowy dozownik dFLOW:Sterowany mikroprocesorem Możliwość ustawienia wszystkich parametrów w systemie Wysoka precyzja i dokładność dozowania Duży ekran LCD Dwa tryby: dozowanie lub dozowanie stopniowea

Dozownik butelkowy DISPENSMATE

Dozownik butelkowy DISPENSMATE

Dozownik butelkowy DISPENSMATE: łatwość czyszczenia i konserwacji, ciśnienie: max. 500 mbar, lepkość: max. 500 mm2/s, temperatura: max. 40°C, gęstosć: max. 2,2 g/cm3,

Precyzyjna biureta cyfrowa z funkcją miareczkowania deTRITE

Precyzyjna biureta cyfrowa z funkcją miareczkowania deTRITE

Precyzyjne biurety cyfrowe do miareczkowania. deTRITE to biureta cyfrowa - aparat do miareczkowania z 1 biuretą wymienną nakręcaną na butelkę. Biureta cyfrowa do miareczkowania względem wskaźnika. Obsługa z panelu sterującego. Aparat do automatycznego miareczkowania / dozowania zakres objętości: 0,01 ml -99,99 ml. Posiada wbudowane mieszadło magnetyczne w standardzie.

Titratory pH-Matic 23 do produktów mlecznych

Titratory pH-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T, automatyczne miareczkowanie kwasowości. Kwasowość mleka w jednostkach SH. Powtarzalność 0.04 SH. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Titratory pH-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Aparaty do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; pomidory i przetwory. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Naważka 1 gram. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do wina, soków i napoi

Titratory pH-Matic 23 do wina, soków i napoi

Aparat do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; wino, napoje. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Próbka 10 ml. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Titratory pH-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Aparat do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość: solanki warzywne, zalewy. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Próbka 10 ml. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do produktów mlecznych

Titratory Salt-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Titratory Salt-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: pH, kwasowość; pomidory i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do wody

Titratory Salt-Matic 23 do wody

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; analiza wody. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie chlorków Cl- [mg/l],[ppm] w H₂O. Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Titratory Salt-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; solanki warzywne i zalewy. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory SO2-Matic 23 do wina

Titratory SO2-Matic 23 do wina

Aparaty do miareczkowania SO2-Matic 23: analiza wina; E220. Zaprogramowany fabrycznie titrator do analizy wina. Automatyczne miareczkowanie wolnego i całkowitego SO₂. Zakres 3…640 mg/l(ppm)SO₂. Analiza zawartości E220. Metoda RIPPER'a. Aparat do miareczkowania SO2-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory i biurety cyfrowe, akcesoria

Titratory i biurety cyfrowe, akcesoria

Mieszadła magnetyczne z grzaniem i bez, mieszadła mechaniczne, naczynia do miareczkowania, naczynia Karla Fischera standard i z płaszczem do termostatowania próbki, statywy, kable, przewody. Akcesoria do aparatów do miareczkowania - titratorów, biuret oraz multi biuret cyfrowych.

Titratory i biurety cyfrowe, autopodajniki próbek

Titratory i biurety cyfrowe, autopodajniki próbek

Autopodajniki próbek do aparatów do miareczkowania TitroMatic, biuret cyfrowych Burette, pH-metrów, konduktometrów, multimierników GLP. Format talerza na 15, 20, 2x20 lub 45 próbek. Optymalizacja automatycznego miareczkowania. Połączenie autosampler i titrator to automatyzacja, powtarzalność, oszczędność czasu i wygoda w rutynowych analizach metodą automatycznego miareczkowania.

Titratory i biurety cyfrowe, program TiCOM

Titratory i biurety cyfrowe, program TiCOM

TiCOM to program do komputera PC z systemem Windows do komunikacji z aparatami do miareczkowania TitroMatic i biuretami cyfrowych Burette. Logiczna, intuicyjna obsługa. Prezentacja krzywej miareczkowania w sposób ciągły on-line z równoległym wyświetlaniem pierwszej pochodnej. Możliwość podłączenia do 4 aparatów do miareczkowania. TiCOM v1.6 oparty o bazę danych, zgodny z GLP w systemach ISO.

Titrator model 840

Titrator model 840

Titratory do miareczkowania potencjometrycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii można korzystać z najwyższej, jakości wyników za pomocą jednego przycisku. Użycie urządzenia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Model posiada 1 biuretę wymienną. TitraLab 840 stanowi obecnie najlepszy stosunek, jakości do ceny na rynku. Metody: pH; Mv; ml. Możliwość łączenia dwóch metod.

Titrator model 856

Titrator model 856

Titaratory z serii 854 posiadają dwie biurety. Idealne i proste urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego. Koniec z marnowaniem czasu na tworzeniu aplikacji. System TitraLab zawiera pakiet aplikacji, który znacznie uprasza jego użytkowanie. Sekwencjonowanie do 10 metod. Łączenie od 2 do 8 metod.

Titrator model 960

Titrator model 960

Titratory 960; 965 oraz 980 są pierwszymi urządzeniami do miareczkowania potencjometrycznego, które komunikują się z odłączanymi biuretami za pomocą bezprzewodowej technologii RFID. Dzięki czemu obsługa odczynnika jest niezawodna. Model 960 posiada jedną biuretę wymienną. Metody: pH; Mv; ml. Łączenie od 2 do 8 metod.

Wyświetlanie od 1 do 25 (z 25 pozycji)
Stron:  1