Titratory i biurety

Titratory i biurety cyfrowe. Urządzenia i aparaty do miareczkowania. Automatyczne titratory pH-metryczne, potencjometryczne, prądowe, konduktometryczne, kolorymetryczne, wolumetryczne i kulometryczne. Oznaczanie wody metodą Karla Fischera. Elektrody pH, ORP/redox, jonoselektywne ISE i referencyjne. Bufory wzorce pH, roztwory regeneracyjne, autopodajniki i akcesoria do miareczkowania.


Titratory i biurety w ofercie Labindex

Titratory TitroMatic S

Titratory TitroMatic S

Titratory IV generacji TitroMatic. Obsługa w języku polskim. Aparaty do automatycznego miareczkowania. Oznaczanie azotu Kjeldahla, chlorków, kwasowości, nadtlenków, zasadowości. Miareczkowanie pH-metryczne, potencjometryczne, kolorymetryczne, prądowe. Titratory z programowaniem metod, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Titratory Karla Fischera TitroMatic KF

Titratory Karla Fischera TitroMatic KF

Titratory Karla Fischera, TitroMatic KF. Miareczkowanie wolumetryczne. Obsługa w języku polskim. Titrator KF to oznaczanie wody metodą Karla Fishera od 1ppm…100%. Miareczkowanie prądowe KF. Odczynniki Karla Fischera, zaprogramowane metody, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Titratory Karla Fischera Kulomat AquaMAX KF

Titratory Karla Fischera Kulomat AquaMAX KF

Titratory Karla Fischera, AquaMAX KF. Miareczkowanie kulometryczne. Obsługa w języku polskim. Titrator KF to oznaczanie wody metodą Karla Fishera od 1ppm…100%. Miareczkowanie prądowe KF. Odczynniki Karla Fischera, zaprogramowane metody, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Pehametr z biuretą pH-Burette 24

Pehametr z biuretą pH-Burette 24

pH Biureta 24, unikalny, półautomatyczny titrator. Obsługa w języku polskim. pH-metr plus automatyczna biureta cyfrowa. Pomiar pH, automatyczne dozowanie i miareczkowanie. Azot Kjeldahla, chlorki, kwasowość, zasadowość, SO₂. Pomiar pH, ręczne lub automatyczne dozowanie. Automatyczne miareczkowanie pH-metryczne i potencjometryczne. IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO. Atrakcyjna cena.

Titratory pH-Matic 23 do produktów mlecznych

Titratory pH-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T, automatyczne miareczkowanie kwasowości. Kwasowość mleka w jednostkach SH. Powtarzalność 0.04 SH. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Titratory pH-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Aparaty do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; pomidory i przetwory. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Naważka 1 gram. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do wina, soków i napoi

Titratory pH-Matic 23 do wina, soków i napoi

Aparat do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; wino, napoje. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Próbka 10 ml. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory pH-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Titratory pH-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Aparat do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość: solanki warzywne, zalewy. Zaprogramowany fabrycznie titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T i analiza kwasowości. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Próbka 10 ml. Automatyczne miareczkowanie: 2 próbki / minutę. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do produktów mlecznych

Titratory Salt-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Titratory Salt-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: pH, kwasowość; pomidory i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do wody

Titratory Salt-Matic 23 do wody

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; analiza wody. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie chlorków Cl- [mg/l],[ppm] w H₂O. Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory Salt-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Titratory Salt-Matic 23 do zalew warzywnych i owocowych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; solanki warzywne i zalewy. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie chlorków Cl- (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR'a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Titratory SO2-Matic 23 do wina

Titratory SO2-Matic 23 do wina

Aparaty do miareczkowania SO2-Matic 23: analiza wina; E220. Zaprogramowany fabrycznie titrator do analizy wina. Automatyczne miareczkowanie wolnego i całkowitego SO₂. Zakres 3…640 mg/l(ppm)SO₂. Analiza zawartości E220. Metoda RIPPER'a. Aparat do miareczkowania SO2-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Biurety cyfrowe automatyczne Burette 1S

Biurety cyfrowe automatyczne Burette 1S

Precyzyjne biurety cyfrowe do miareczkowania. Obsługa po polsku. Burette 1S to biureta cyfrowa - aparat do miareczkowania z 1 biuretą wymienną. Biureta cyfrowa do miareczkowania względem wskaźnika. Obsługa z klawiatury/myszki. Aparat do automatycznego miareczkowania / dozowania z precyzją do 0.001ml.

Biurety cyfrowe automatyczne MultiBurette

Biurety cyfrowe automatyczne MultiBurette

Multi biurety cyfrowe. Obsługa po polsku. Burette 2S/4S to biurety cyfrowe - aparaty do miareczkowania z 2 lub 4 biuretami w standardzie. Biurety cyfrowe unikalne na rynku - 2 lub 4 biurety cyfrowe w jednym urządzeniu. 2 lub 4 rodzaje titranta z jednym urządzeniem. Miareczkowanie względem wskaźnika. Obsługa z klawiatury/myszki. Ręczne miareczkowanie/dozowanie z precyzją do 0.001ml.

Titratory i biurety cyfrowe, akcesoria

Titratory i biurety cyfrowe, akcesoria

Mieszadła magnetyczne z grzaniem i bez, mieszadła mechaniczne, naczynia do miareczkowania, naczynia Karla Fischera standard i z płaszczem do termostatowania próbki, statywy, kable, przewody. Akcesoria do aparatów do miareczkowania - titratorów, biuret oraz multi biuret cyfrowych.

Titratory i biurety cyfrowe, autopodajniki próbek

Titratory i biurety cyfrowe, autopodajniki próbek

Autopodajniki próbek do aparatów do miareczkowania TitroMatic, biuret cyfrowych Burette, pH-metrów, konduktometrów, multimierników GLP. Format talerza na 15, 20, 2x20 lub 45 próbek. Optymalizacja automatycznego miareczkowania. Połączenie autosampler i titrator to automatyzacja, powtarzalność, oszczędność czasu i wygoda w rutynowych analizach metodą automatycznego miareczkowania.

Titratory i biurety cyfrowe, program TiCOM

Titratory i biurety cyfrowe, program TiCOM

TiCOM to program do komputera PC z systemem Windows do komunikacji z aparatami do miareczkowania TitroMatic i biuretami cyfrowych Burette. Logiczna, intuicyjna obsługa. Prezentacja krzywej miareczkowania w sposób ciągły on-line z równoległym wyświetlaniem pierwszej pochodnej. Możliwość podłączenia do 4 aparatów do miareczkowania. TiCOM v1.6 oparty o bazę danych, zgodny z GLP w systemach ISO.

Titrator model 580

Titrator model 580

Titratory z serii 580 posiadają jedną biuretę. Urządzenie zapewnia szybki i precyzyjne oznaczanie wody w napojach i żywności. Jego uniwersalność zapewnia mu zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, petrochemicznym oraz w kosmetykach. Krzywa miareczkowania dzięki dużemu wyświetlaczowi jest bardzo łatwa do śledzenia. Metoda miareczkowania Karla Fischera.

Titrator model 585

Titrator model 585

Titratory z serii 585 posiadają dwie biurety. Urządzenie zapewnia szybki i precyzyjne oznaczanie wody w napojach i żywności. Jego uniwersalność zapewnia mu zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, petrochemicznym oraz w kosmetykach. Krzywa miareczkowania dzięki dużemu wyświetlaczowi jest bardzo łatwa do śledzenia. Metoda miareczkowania Karla Fischera.

Titrator model 840

Titrator model 840

Titratory do miareczkowania potencjometrycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii można korzystać z najwyższej, jakości wyników za pomocą jednego przycisku. Użycie urządzenia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Model posiada 1 biuretę wymienną. TitraLab 840 stanowi obecnie najlepszy stosunek, jakości do ceny na rynku. Metody: pH; Mv; ml. Możliwość łączenia dwóch metod.

Titrator model 845

Titrator model 845

Titratory do miareczkowania potencjometrycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii można korzystać z najwyższej, jakości wyników za pomocą jednego przycisku. Użycie urządzenia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Model posiada 2 biurety wymienne. TitraLab 845 stanowi obecnie najlepszy stosunek, jakości do ceny na rynku. Metody: pH; Mv; ml. Możliwość łączenia dwóch metod.

Titrator model 854

Titrator model 854

Titaratory z serii 854 posiadają jedną biuretę. Idealne i proste urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego. Koniec z marnowaniem czasu na tworzeniu aplikacji. System TitraLab zawiera pakiet aplikacji, który znacznie uprasza jego użytkowanie. Sekwencjonowanie do 10 metod. Łączenie od 2 do 8 metod.

Titrator model 856

Titrator model 856

Titaratory z serii 854 posiadają dwie biurety. Idealne i proste urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego. Koniec z marnowaniem czasu na tworzeniu aplikacji. System TitraLab zawiera pakiet aplikacji, który znacznie uprasza jego użytkowanie. Sekwencjonowanie do 10 metod. Łączenie od 2 do 8 metod.

Titrator model 865

Titrator model 865

Titaratory z serii 865 posiadają dwie biurety. Idealne i proste urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego. Koniec z marnowaniem czasu na tworzeniu aplikacji. System TitraLab zawiera wysokiej klasy biuretę oraz oprogramowanie z pakietem aplikacji, co znacznie upraszcza prowadzenie badań oraz znacznie oszczędza czas użytkownika. Łączenie od 2 do 4 metod.

Titrator model 870

Titrator model 870

Titaratory z serii 865 posiadają dwie biurety. Idealne i proste urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego. Koniec z marnowaniem czasu na tworzeniu aplikacji. System TitraLab zawiera wysokiej klasy biuretę oraz oprogramowanie z pakietem aplikacji, co znacznie upraszcza prowadzenie badań oraz znacznie oszczędza czas użytkownika. Łączenie od 2 do 6 metod.

Titrator model 960

Titrator model 960

Titratory 960; 965 oraz 980 są pierwszymi urządzeniami do miareczkowania potencjometrycznego, które komunikują się z odłączanymi biuretami za pomocą bezprzewodowej technologii RFID. Dzięki czemu obsługa odczynnika jest niezawodna. Model 960 posiada jedną biuretę wymienną. Metody: pH; Mv; ml. Łączenie od 2 do 8 metod.

Titrator model 965

Titrator model 965

Titratory 960; 965 oraz 980 są pierwszymi urządzeniami do miareczkowania potencjometrycznego, które komunikują się z odłączanymi biuretami za pomocą bezprzewodowej technologii RFID. Dzięki czemu obsługa odczynnika jest niezawodna. Model 965 posiada dwie biurety wymienne. Metody: pH; Mv; ml. Łączenie od 2 do 8 metod.

Wyświetlanie od 1 do 28 (z 28 pozycji)
Stron:  1