UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Refraktometry

Refaktometr to laboratoryjne lub przenośne urządzenie do pomiaru współczynnika załamania światła, będącego miarą prędkości światła w substancji, przede wszystkim w cieczach.

Dostępne są cztery typy refraktometrów: tradycjne ręczne refraktometry lunetkowe z odczytem wizualnym, ręczne refraktometry cyfrowe z odczytem na wyświetlaczu, automatyczne refraktometry laboratoryjne sterowane mikroprocesorowo lub refraktometry Abbego oraz procesowe refraktometry in-line. Refraktometry kalibruje się za pomocą wody destylowanej lub wzorców.

Refraktometr stosuje się np. do określenia:

  • dojrzałości wina poprzez optyczną ocenę koncentracji cukru w moszczu
  • zawartości wody, np. w słodzie piwnym, miodzie, sokach owocowych, dżemach
  • odporności na zamarzanie płynu w układzie chłodzenia lub w spryskiwaczu samochodowym
  • gęstości elektrolitu w akumulatorze
  • ilości rozpuszczonych substancji, np. stopień zasolenia wody morskiej
  • stężenia chłodziw wodnych (mineralnych, syntetycznych i roślinnych) stosowanych w przemyśle obróbczym i szlifierskim metali

Refraktometry Abbego
Refraktometry Abbego
Refraktometry automatyczne
Refraktometry automatyczne
Refraktometry lunetkowe
Refraktometry lunetkowe
Refraktometry przenośne
Refraktometry przenośne

Refraktometry w ofercie Labindex

Refraktometry automatyczne APL650

Refraktometry automatyczne APL650

Automatyczny cyfrowy refraktometr o zakresie skali współczynnika refrakcji 1.3000...1.7000nD przy precyzji ±0.0002 nD, zakresie skali Brix 0.0…95.0% Brix z precyzją ±0.1% Brix. Refraktometr z wbudowanym termostatem Peltier w zakresie 15…30°C. Kolorowy ekran dotykowy. Port USB i na kartę SD.

Refraktometry automatyczne APL620

Refraktometry automatyczne APL620

Automatyczny cyfrowy refraktometr o zakresie skali współczynnika refrakcji 1.3000...1.7000nD przy precyzji ±0.0002 nD, zakresie skali Brix 0.0…95.0% Brix z precyzją ±0.1% Brix. Refraktometr z możliwością podłączenia zewnętrznego termostatu i pomiaru w zakresie 0…50°C. Kolorowy ekran dotykowy. Port USB i na kartę SD.

Refraktometry automatyczne APL610

Refraktometry automatyczne APL610

Automatyczny cyfrowy refraktometr o zakresie skali współczynnika refrakcji 1.3000...1.7000nD przy precyzji ±0.0002 nD, zakresie skali Brix 0.0…95.0% Brix z precyzją ±0.1% Brix. Refraktometr bez termostatowania próbki. Kolorowy ekran dotykowy. Port USB i na kartę SD.

Refraktometry automatyczne IR180

Refraktometry automatyczne IR180

Refraktometr automatyczny IR180: Skala pomiarowa nD 1.30000 - 1.70000; Brix 0.0 - 95.0%; Zakres temperatury 0-95 ° C; Rozdzielczość temperatury 0,1 ° C; Ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD; 1000 grup danych;Wymiary 360mm * 240mm * 150mm..

Refraktometry automatyczne IR140

Refraktometry automatyczne IR140

Refraktometr automatyczny IR140: Skala pomiarowa nD 1,3000 - 1,7000; Brix 0.0 - 95.0%; Zakres temperatury 0-95 ° C; Rozdzielczość temperatury 0,1 ° C; Ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD; 500 grup danych;Wymiary 360mm * 240mm * 150mm..

Refraktometry automatyczne IR120

Refraktometry automatyczne IR120

Refraktometr automatyczny IR120: Skala pomiarowa nD 1,3000 - 1,7000; Brix 0.0 - 95.0%; Zakres temperatury 0-95 ° C; Rozdzielczość temperatury 0,1 ° C; Ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD; 100 grup danych; Wymiary 360mm * 240mm * 150mm.

Refraktometry automatyczne 330

Refraktometry automatyczne 330

Kompletny, gotowy do pracy, nowoczesny, automatyczny refraktometr cyfrowy o wysokiej dokładności, dużym wyraźnym wyświetlaczu dotykowym, charakteryzujący się małymi gabarytami.Zakres: 1,3000-1,7000 nD, 0-95% Brix, dokładność: ±0,0002 nD, ± 0,1% Brix, ATC: 0/50 ºC (zakres 0-95% Brix), wyjście RS232 (drukarka / PC)

Refraktometry Abbego Model 325

Refraktometry Abbego Model 325

Klasyczny ekonomiczny refraktometr Abbego o wysokiej dokładności i odczycie wizualnym bez wbudowanego podświetlenia. Refraktometr Abbego o zakresie skali współczynnika refrakcji 1.3000...1.7000nD przy precyzji ±0.0005 nD, zakresie skali Brix 0.0…95.0% Brix z precyzją ±0.25% Brix. Refraktometr Abbego z wbudowanym termometrem szklanym. Podświetlenie światłem naturalnym.

Refraktometry Abbego 315RS Digital

Refraktometry Abbego 315RS Digital

Automatyczny cyfrowy refraktometr Abbego o wysokiej dokładności. Refraktometr Abbego o zakresie skali współczynnika refrakcji 1.3000...1.7000nD przy precyzji ±0.0002 nD, zakresie skali Brix 0.0…95.0% Brix z precyzją ±0.1% Brix. Refraktometr Abbego z automatyczną kompensacją temperatury, w zakresie 15…45°C. Cyfrowy odczyt na wyświetlaczu LCD.

Refraktometry lunetkowe 0-10 BRIX

Refraktometry lunetkowe 0-10 BRIX

Refraktometr o zakresie skali 0…10% Brix z precyzją ±0.1% Brix. Refraktometr do oznaczania niskich stężeń w pomidorach, lekko stężonych sokach owocowych oraz olejach przemysłowych.

Refraktometry lunetkowe 0-10 SALT

Refraktometry lunetkowe 0-10 SALT

Refraktometr o zakresie skali 0…10% Salt z precyzją ±0.1%. Refraktometr do pomiarów średniego zasolenia wód naturalnych lub sztucznie zasolonych, produktów żywnościowych itp. Odczyty są dostępne w skali ciężaru właściwego (gęstości).

Refraktometry lunetkowe 0-20 BRIX

Refraktometry lunetkowe 0-20 BRIX

Refraktometr o zakresie skali 0…20% Brix z precyzją ±0.1% Brix. Refraktometr do analiz niskich stężeń prawie wszystkich owoców z wyjątkiem soku winogronowego.

Refraktometry lunetkowe 0-28 SALT

Refraktometry lunetkowe 0-28 SALT

Refraktometr o zakresie skali 0…28% Salt z precyzją ±0.2%. Refraktometr do pomiarów zasolenia wód naturalnych lub sztucznie zasolonych, solanek itp.

Refraktometry lunetkowe 0-32 BRIX

Refraktometry lunetkowe 0-32 BRIX

Refraktometr o zakresie skali 0…32% Brix z precyzją ±0.2% Brix. Refraktometr do analiz niskich stężeń w owocach, sokach owocowych, napojach, produktach mlecznych oraz olejach przemysłowych.

Refraktometry lunetkowe 0-80 Alkohol

Refraktometry lunetkowe 0-80 Alkohol

Refraktometr o zakresie skali 0…80% Alkohol z precyzją ±1%. Refraktometr do pomiarów zawartości alkoholu w postaci roztworu wodnego, jak na przykład wina lub wyrobów spirytusowych.

Refraktometry lunetkowe 0-80 BRIX

Refraktometry lunetkowe 0-80 BRIX

Refraktometr o zakresie skali 0…80% Brix z precyzją ±1% Brix.Refraktometr o szerokiej skali pomiarowej do pomiarów uniwersalnych.

Refraktometry lunetkowe 28-62 BRIX

Refraktometry lunetkowe 28-62 BRIX

Refraktometr o zakresie skali 28…62% Brix z precyzją ±0.2% Brix. Refraktometr do analiz średnich stężeń w zagęszczanych sokach owocowych, dżemach oraz przetworach konserwowych.

Refraktometry lunetkowe 45-82 BRIX

Refraktometry lunetkowe 45-82 BRIX

Refraktometr o zakresie skali 45…82% Brix z precyzją ±0.5% Brix.Refraktometr do analiz stężeń w zagęszczonym mleku, płynnym karmelu, zatężonych sokach (5x lub więcej), dżemach i innych.

Refraktometry lunetkowe 58-90 BRIX

Refraktometry lunetkowe 58-90 BRIX

Refraktometr o zakresie skali 58…90% Brix z precyzją ±0.5% Brix. Refraktometr do analiz trzech stopni oceny miodów: stężenia cukru, odpowiedniego stopnia BAUMA oraz zawartości wody.

Refraktometry lunetkowe Clinical

Refraktometry lunetkowe Clinical

Refraktometr o zakresie skali 0…12g /dl z precyzją ±0.2g/dl. Refraktometr do pomiarów klinicznych w trzech skalach: zawartości białka w osoczu, gęstości moczu oraz indeksu refrakcji.

Refraktometry lunetkowe do mleka

Refraktometry lunetkowe do mleka

Refraktometr o zakresie skali 0…20% Alkohol z precyzją ±0.2%. Refraktometr do badania pomiarów stężenia wody w mleku.

Refraktometry lunetkowe do paliwa

Refraktometry lunetkowe do paliwa

Refraktometr o zakresie skali -50…0°C etanol, -50…0°C glikol propylenowy, -40…0°C płyny do czyszczenia z precyzją glikol/etanol ±5°C, płyny do czyszenia ±10°C. Refraktometr do badania temperatury punktu zamarzania płynów na bazie glikolu propylenowego oraz etylenowego, przystosowany do pomiaru zawartości karbamidu w zbiornikach paliwa za pomocą czynników redukujących (AdBlue, EcoBlue)

Refraktometry lunetkowe do płynu w chłodnicach

Refraktometry lunetkowe do płynu w chłodnicach

Refraktometr o zakresie skali -60...32° F glikol etylowy, -50...32°F glikol propylenowy, 1.15 – 1.30s bateria z precyzją 10°F, 0.01 s. Refraktometr do badania pomiarów temperatury punktu zamarzania płynów na bazie glikolu propylenowego, glikolu etylenowego jak również stanu roztworu elektorlitycznego w bateriach.

Refraktometry lunetkowe do soku winogronowego

Refraktometry lunetkowe do soku winogronowego

Refraktometr o zakresie skali 0…25% alkohol, 0…22% Baum, 0…40% Brix z precyzją ±0.2% Brix, ±0.2% Baum, ±0.2% alkohol. Refraktometr do pomiarów w soku winogronowym w trzech skalach. Co pozwala sprawdzić poziom dojrzewania winogron przed i w trakcie zbioru.

Refraktometry lunetkowe do win

Refraktometry lunetkowe do win

Refraktometr o zakresie skali 0...140 Oe°, 0...25° KMW Babo, 0...32% masy sacharozy z precyzją ±1° Oe, 0.2° KMW Babo, 0.2% masy sacharozy. Refraktometr do pomiarów zawartości alkoholu w winach i sokach winogronowych.

Cyfrowy refraktometr przenośny IR280B

Cyfrowy refraktometr przenośny IR280B

Cyfrowy refraktometr przenośny IR240DE: Skala pomiarowa Brix0.0-10.0%, ; Powtarzalność Brix 0,1, ; C; Rozdzielczość temperatury 0.1°C; Moduł bezprzewodowy RF; 1000 grup przechowywania danych; Wymiary 120mm*70mm*35mm; Waga 200g.

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200B3

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200B3

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200BE3: Skala pomiarowa 55.0-95.0%; Powtarzalność Brix ± 0,2%; Resolution Brix 0.10%; Rozdzielczość temperatury 0,1 ℃; kolorowy wyświetlacz LCD; 100 grup przechowywania danych; Wymiary 120mm * 70mm * 35mm; Waga 200g.

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200B2

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200B2

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200BE2: Skala pomiarowa 25.0-65.0%; Powtarzalność Brix ± 0,2%; Resolution Brix 0.10%; Rozdzielczość temperatury 0,1 ℃; kolorowy wyświetlacz LCD; 100 grup przechowywania danych; Wymiary 120mm * 70mm * 35mm; Waga 200g.

Cyfrowy refraktometr przenośny IR280D

Cyfrowy refraktometr przenośny IR280D

Cyfrowy refraktometr przenośny IR280D: Skala pomiarowa nD 1.3300 – 1.7000, Brix 0.0 - 95.0%; Powtarzalność nD ±0.0002, Brix ±0.2%; Zakres temperatury 5-90°C; Rozdzielczość temperatury 0.1°C; Moduł bezprzewodowy RF; 100 grup przechowywania danych; Wymiary 120mm*70mm*35mm; Waga 200g.

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200B1

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200B1

Cyfrowy refraktometr przenośny IR200BE1: Skala pomiarowa0.0-35.0%; Powtarzalność Brix ± 0,2%; Resolution Brix 0.10%; Rozdzielczość temperatury 0,1 ℃; kolorowy wyświetlacz LCD; 100 grup przechowywania danych; Wymiary 120mm * 70mm * 35mm; Waga 200g.

Wyświetlanie od 1 do 30 (z 31 pozycji)
Stron:  1  2  [Następna >>]