Producent

Rigol

UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor RID L-3560

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor RID L-3560
Kliknij aby powiększyć
Szerokie zastosowanie
Test oparty jest na uniwersalnej właściwości wszystkich analitów, nie wymaga obecności grupy chromoforowej, elektroaktywnej itp.   
Stabilna praca
​System kontroli temperatury. Reguluje wpływ temperatury z zewnątrz.    
Łatwa obsługa
Ustawienie urządzenia za pomocą panelu operacyjnego w kilka kroków. Nie ma potrzeby zmiany parametrów podczas operacji. Powoduje to zwiększenie efektywności pracy.

L-3560

Detektor współczynnika załamania

zakres współczynnika załamania

1.0 ÷ 1.75

zakres pomiarowy

0.25 ÷ 512µRIU

zakres liniowości

≥ 600µRIU

czas odpowiedzi

0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 sek

zakres przepływów

0.2 ÷ 3.0 mL/min

objętość celki

8µL

wytrzymałość celki

50 kPa

zakres temperatury celki

30 - 55°C

szum

≤2.5 nRIU (czysta woda, stała czasowa: 1.5sec)