Producent

Rigol

UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa binarna L-3220

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa binarna L-3220
Kliknij aby powiększyć
  • zakres przepływu 0.001mL / min - 10.000mL / min (przyrost 0.001mL / min)
  • dokładność przepływu ± 0,5% (@ 1 ml / min, woda)
  • precyzja przepływu ≤0.1% (@ 1 ml / min, woda) (JJG), ≤0.07% RSD (@ 1 ml / min, woda) (ASTM)
  • max. ciśnienie 9,000 psi (@0-2mL/min); 6,000 psi (@2-5mL/min); 3,000 psi (@5-10mL/min)
  • pulsacja ciśnienia ≤1% (@ 1 ml / min, woda, przeciwciśnienie> 10Mpa)
  • dokładność gradientu ±0.5%
  • powtarzalność gradientu ≤0.2% SD

 

Pompa

L-3210

pompa izokratyczna

L-3220

pompa binarna

L-3245

pompa gradientowa

odgazowanie online

brak

brak

4-kanałowe (480μL / kanał)

zakres przepływu

0.001mL / min - 10.000mL / min (przyrost 0.001mL / min)

dokładność przepływu

± 0,5% (@ 1 ml / min, woda)

precyzja przepływu

≤0.1% (@ 1 ml / min, woda) (JJG), ≤0.07% RSD (@ 1 ml / min, woda) (ASTM)

max. ciśnienie

9,000 psi (@0-2mL/min); 6,000 psi (@2-5mL/min); 3,000 psi (@5-10mL/min)

pulsacja ciśnienia

≤1% (@ 1 ml / min, woda, przeciwciśnienie> 10Mpa)

dokładność gradientu

brak

±0.5%

±0.5%

powtarzalność gradientu

brak

≤0.2% SD

≤0.2% SD