Producent

Skyray

UWAGA: Zmiana adresu

Szanowni Państwo najnowsze informacje o ofercie znajdują się na nowej stronie:

www.labindex.eu

Chromatograf gazowy GC 5400

Chromatograf gazowy GC 5400
Kliknij aby powiększyć
Inteligentny chromatograf gazowy GC-5400 wykorzystuje najnowsze, zaawansowane technologie. Produkowany jest w ramach systemu jakości zgodnego z międzynarodowymi standardami. Multi-funkcjonalny, łatwy w użyciu i zdalnie sterowany chromatograf gazowy zapewnia najwyższą wydajność dla wszystkich aplikacji.
Chromatograf gazowy GC 5400 to urządzenie, które jest wykorzystywane do kontroli jakości produktów chemicznych.
Przykładowe dziedziny zastosowania GC-5400:

Medycyna

Przemysł spożywczy

Ochrona środowiska

Kontrola jakości

Przemysł petrochemiczny

Kryminalistyka

Rolnictwo

Badania jakości towarów

 

            

Model

GC-5400

Kontrola temperatury

Zakres temperatury

7°C ~ 400°C powyżej temperatury pokojowej, przyrost co 1°C

Obiekty objęte kontrolą temperatury

Komora z kolumnami, detektor, komora do pomiaru przewodnictwa cieplnego, dozownik, inne akcesoria

Rampy temperaturowe

5 stopni

Szybkość podgrzewania/schładzania

0.1°C ~ 40°C/min, przyrost co 0.1°C

Czas utrzymywania stałej temperatury

0 ~ 655 min, przyrost co 1 min

Detektor płomieniowo-jonizacyjny z wodorem (FID)

Czułość

M ≤ 1 ×10-11 g/s (C16)

Najlepsze wyniki testów

M ≤ 8 ×10-12 g/s (C16)

Szum

≤ 5×10-14A

Drifting

≤ 6×10-13 A/h

Dynamiczny zakres liniowy

≥ 106

Detektor przewodności cieplnej (TCD)

Czułość

≥2500 mV mL/mg (C16)

Najlepsze wyniki testów

≥5000 mV×mL/mg (C16) (wzmocnienie elektroniczne)

Szum

≤ 20 uV

Drifting

≤ 30 uV/h

Dynamiczny zakres liniowy

≥ 104

Detektor wychwytu elektronów (ECD)

Granica wykrywalności

≤ 2×10-13g/s (r-666)

Dynamiczny zakres liniowy

≥ 103

Maksymalna temperatura pracy

350°C